V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Вступники, які планують вступати до аспірантури повинні:
надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році, де оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — не менше ніж 100 балів.
Детальна інформація за посиланням https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/
 
Реєстрацію учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти для складання Єдиного вступного іспиту проводить Приймальна комісія Інституту.
Номер тел.: 044 525 12 60;
                     044 525 22 01.
 
  1. Правила прийому на 2024 рік.
  2. Екзаменаційні білети для вступу до аспірантури з курсу ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ.