Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі Інституту здійснюється:

  1. за рахунок: коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
  2. іноземців та осіб без громадянства на підставі: міжнародних договорів України; загальнодержавних програм, договорів, укладених Інститутом з юридичними та фізичними особами.

Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

Взаємозобов’язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням та Інституту визначаються в типовій угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над докторською дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування у докторантурі згідно із законодавством України.

Початок перебування в докторантурі з 1 вересня поточного року.

Додаткова інформація надається за телефоном: (044) 525-12-60, Пономаренко Валентина Володимирівна.

 

ВСТУПНИКИ ДО ДОКТОРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

   1. Заяву на ім’я директора Інституту.
   2. Особовий листок з обліку кадрів.
   3. Список опублікований наукових праць і винаходів (за встановленим зразком).
   4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у.
   5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома).
   6. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
   7. Копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).
   8. Копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (при наявності).
   9. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
   10. Дві фотократки (3х4).
   11. Довідка з місця роботи про середньомісячну заробітну плату(за підписом головного бухгалтера та керівника установи).
   12. Військовозобов'язаним потрібно додати військовий квиток або приписне свідоцтво.

Документи подаються у швидкозшивачі + 4 файли.

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подається докторантом особисто на початок перебування в докторантурі.