Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 

Документи

ПЕРЕЛІК
документів, які подає до докторської ради здобувач наукового ступеня доктора наук

1. Заява на ім’я голови докторської ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка з відомостями станом на час подання документів до докторської ради, з фотокарткою за встановленою формою відповідно до цього Положення (2 примірники). Трудова діяльність засвідчується підписом працівника кадрової служби за останнім місцем роботи.

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий закладом освіти іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).

Копія документа про навчання та/або стажування за кордоном (у разі підготовки дисертації на матеріалі іншої держави) (за наявності).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

5. Витяг з наказу про зарахування до докторантури (за наявності) або іншого документа, що засвідчує початок підготовки здобувача.

6. Копія диплома про ступінь доктора філософії (кандидата наук) або копія свідоцтва про визнання наукового ступеня, виданого МОН (2 примірники).

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

7. Висновок наукового консультанта (структурного підрозділу).

8. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації, виданий закладом вищої освіти (науковою установою), де здійснювалася підготовка або до якої був прикріплений здобувач. (2 примірники).

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у докторську раду.

__________
Примітки:


1. Оригінали документів, копії яких подаються до докторської ради відповідно до цього переліку, пред’являються у докторську раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.
2. До документів додаються:
дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості чотирьох примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до бібліотеки закладу вищої освіти (наукової установи), в якому утворено докторську раду, та для відправки опонентам;
наукові публікації або їх копії, перераховані в рефераті. У випадку подання копій наукових публікацій, на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань;
примірник захищеної дисертації доктора філософії (кандидата наук);
електронний носій з файлами, що містить: дисертацію у форматі PDF/A з текстовим шаром, реферат докторської дисертації, анотацію дисертації доктора філософії або автореферат кандидатської дисертації, відеозапис зі звуковим рядом засідання докторської ради, відгуки опонентів, усі наукові праці здобувача, які розкривають основний текст дисертації (2 примірники).
3. При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.
4. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Склад

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь,

шифр спеціальності у Спецраді

Бєляєв Олександр Євгенович

(голова)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01.

Кочелап Вячеслав Олександрович

(заступник голови)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.10.

Романюк Борис Миколайович

(заступник голови)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07.

Охріменко Ольга Борисівна

(вчений секретар)

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Валах Михайло Якович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.10.

Венгер Євген Федорович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01.

Коротєєв Вадим Вячеславович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.10.

Лінчевський Ігор Валентинович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07

Лисенко Володимир Сергійович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07.

Мельник Віктор Павлович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07.

Негрійко Анатолій Михайлович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01.

Порошин Володимир Миколайович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.07.

Рябченко Сергій Михайлович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01.

Сизов Федір Федорович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01.

Скришевський Валерій Антонович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.10.

Снопок Борис Анатолійович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.01.

Стріха Максим Віталійович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.10.

Юхимчук Володимир Олександрович

доктор фіз.-мат. наук

01.04.10.

 

 

Захисти

ОГОЛОШЕННЯ

 

19 червня 2024року о 1415 на засіданні Спецради Д 26.199.01

 в залі засідань Вченої ради, к. 227, корп. 5,

Інституту фізики напівпровідників НАН України
(проспект Науки, 41)

відбудеться публічний захист дисертації

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла

Красновида Сергія Володимировича

Структурні та магнітні властивості вуглецевих і залізо-містких наноструктур та композитів

Науковий керівник:

 

Кончиць Андрій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, відділу оптики та спектроскопії Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Офіційні опоненти:

 

Савченко Дарія Вікторівна, доктор фізико-математичних наук, в.о. завідувача кафедри загальної фізики та моделювання фізичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

   

Хижун Олег Юліанович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України

З дисертаційними матеріалами можна ознайомитись за посиланням http://isp.kiev.ua/index.php/2013-06-13-11-34-46/dissertation-group-1-menu у розділі «дисертаційнї матеріали»

 

 

Дисертаційні матеріали

2019 рік
   

дисертація Власюка В.М.

 відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Коркішко Р.М.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Русінчук Н.М.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Шевчик-Шекера А.В.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Савченко Д.В.  
  відгук першого опонента
  відгук другого опонента
  відгук третього опонента
   
 дисертація Любченка О.І.
 відгук першого опонента
 відгук другого опонента
   
 дисертація Сая П. О.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація  Поліщук Ю.О.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Грещука О.М.   відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Литвина В.К.   відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація  Максименко З.В.    відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Сабова Т.М.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Данька В.А.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   відгук третього опонента
   
 дисертація Киселя Д.В.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
 дисертація Слободяна О.М.  відгук першого опонента
   відгук другого опонента
   
  2020 рік
 автореферат Шпортька К.В  відгук першого опонента
 дисертація Шпортька К.В.частина1  відгук другого опонента
  дисертація Шпортька К.В.частина2  відгук третього опонента
 дисертація Шпортька К.В.частина3  
 дисертація Шпортька К.В.частина4  
   
дисертація Міщука О.М. відгук першого опонента
автореферат Міщука О.М. відгук другого опонента
  відгук третього опонента
   
 дисертація Сліпокурова В.С.  відгук першого опонента
 автореферат Сліпокурова В.С.
 відгук другого опонента
   
 дисертація Гончаренка А.В.  відгук першого опонента
 автореферат Гончаренка А.В.  відгук другого опонента
  відгук третього опонента
   
                                   2021 рік 
   
 дисертація Демедюка Р.О  відгук першого опонента
автореферат
 відгук другого опонента
   

дисертація Грицаєнка Я.О.

відгук першого опонента

автореферат Грицаєнка Я.О відгук другого опонента
   
   

дисертація Насєки Ю.М.

відгук першого опонента

автореферат Насєки Ю.М відгук другого опонента
  відгук третього опонента
   
 дисертація Косулі О.В. відгук першого опонента
 автореферат Косулі О.В.  відгук другого опонента
   
   
 дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В.  відгук першого опонента
 автореферат  Гуменюк-Сичевської Ж.В.  відгук другого опонента
 дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В. part1  відгук третього опонента
дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В. part2  відгук додаткового опонента
дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В. part3  
дисертація   Гуменюк-Сичевської Ж.В. part4  
   
   
дисертація Рудика Б.П. відгук першого опонента
 автореферат Рудика Б.П.  відгук другого опонента
   
   
 дисертація Цибрій З.Ф. , частина 1  відгук першого опонента
 дисертація Цибрій З.Ф. , частина 2  відгук другого опонента
 автореферат Цибрій З.Ф.  відгук третього опонента
   
   
 дисертація  Сарікова А.В.  відгук першого опонента
 автореферат Сарікова А.В  відгук другого опонента
   відгук третього опонента
   
   
 дисертація Цибуленка В.В.  відгук першого опонента
 автореферат Цибуленка В.В.  відгук другого опонента
   
   
 дисертація Савкіної Р.К. частина 1  відгук першого опонента
 дисертація Савкіної Р.К. частина 2  відгук другого опонента
 автореферат Саркіної Р.К.  відгук третього опонента
   
 2024 рік
 дисертація Носенко В.В.  відгук першого опонента
 реферат Носенко В.В.  відгук другого опонента
ОКД дисертації Носенко  відгук третього опонента
Висновок про докторську дисертацію Носенко  відеозапис захисту
   
 дисертація Красновида С.В.  відгук першого опонента
 автореферат Красновида С.В відгук другого опонента
 ОКД дисертації Красновида С.В.
 відеозапис захисту
   

 

Архів