V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

ОГОЛОШЕННЯ

Розпорядження №515 від 13.10.2021р. про обовязкове профілактичне щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
короновірусом SARS-CoV-2

 

Read more...

Шановні колеги!

Від імені Програми ім. Фулбрайта в Україні запрошуємо викладачів, аспірантів, співробітників до участі у фулбрайтівських конкурсах для дослідників Fulbright Research and Development та Fulbright Visiting Scholar Program

 

Read more...

Шановні колеги!

 

   Доводимо до відома, що відповідно до наказу ДП УкрНДНЦ від 0107.2020 року №144 Про прийняття та скасування національних стандартів” з 01.09.2021 року набрав чинності національний стандарт ДСТУ 4136:2020 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів на зміну ДСТУ 4163-2003. Детальніше >>

 

ОГОЛОШЕННЯ

про розклад роботи засідань Спецрад з присудження наукових ступенів Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України у вересні 2021 року

Спецрада

Час захисту

Дисертація подана на здобуття наукового ступеня

Здобувач

 

22 вересння 2021 р.

 

 

Д 26.199.02 11 год 00 хв д.ф.-м.н. Борковська Л.В.

Посилання для підключення до онлайн трансляції захисту на 11 год 00 хв :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBi0P8DTcFhuvm4LOmtjPxiStWXTM9Wf7NUmwnqAOic01%40thread.tacv2/1632135194816?context=%7b%22Tid%22%3a%2289e25833-0b17-4e70-8679-cf9628346661%22%2c%22Oid%22%3a%222a937f1b-1970-4106-8609-aee9d3adc78f%22%7d

 

Д 26.199.01 14 год 15 хв д.ф.-м.н. Саріков А.В.

Д 26.199.01

 17 год 15 хв

 к.т.н.

 Цибуленко В.В.

Посилання для підключення до онлайн трансляції захисту на 14 год 15 хв та 17 год 15 хв :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBi0P8DTcFhuvm4LOmtjPxiStWXTM9Wf7NUmwnqAOic01%40thread.tacv2/1632135593519?context=%7b%22Tid%22%3a%2289e25833-0b17-4e70-8679-cf9628346661%22%2c%22Oid%22%3a%222a937f1b-1970-4106-8609-aee9d3adc78f%22%7d

Read more...