V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

ОГОЛОШЕННЯ

публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла

НОСЕНКО Валентини Володимирівни

 Структура та властивості парамагнітних центрів у широкощілинних матеріалах на основі апатитів, оксидів та А2В6

відбудеться 29 травня 2024 року

Офіційні опоненти:

 

доктор фізико-математичних наук, професор

Скришевський Валерій Антонович,

завідувач кафедри нанофізики конденсованих середовищ Навчально-наукового Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   

доктор фізико-математичних наук, професор

Морозовська Ганна Миколаївна,

провідний науковий співробітниквідділу фізики магнітних явищ

Інституту фізики НАН України

доктор фізико-математичних наук, професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Гомоннай Олександр Васильович,

завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки Інституту електронної фізики НАН України

Лашкарьовські читання 2024

Read more...

Вебінари Clarivate - листопад 2023 р.

Read more...