V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

ОГОЛОШЕННЯ

28 грудня 2021 року об 11:00 на засіданні Спеціалізованої Вченої ради ДФ 26.199.008 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
(проспект Науки, 41)
відбудеться публічний захист дисертації

Демидова Петра Володимировича

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

тема: «ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗОВАНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ В СИСТЕМАХ З ВИСОКОПРОВІДНИМИ НАНОСТРУКТУРАМИ РІЗНОЇ МОРФОЛОГІЇ»

Науковий керівник:

доктор фіз. мат. наук, Чегель Володимир Іванович
провідний
науковий співробітникІнституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Голова ради

доктор фіз.-мат. наук, Стронський Олександр Володимирович
старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України;

Рецензенти:

доктор фіз.-мат. наук, професор, Стрельчук Віктор Васильович
завідувач лабораторії оптичної субмікронної спектроскопії Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

 

доктор фіз.-мат. наук, професорЄвтух Анатолій Антонович
завідувач лабораторії фізики адсорбційних і поверхневих ефектів в напівпровідниках і тонких плівках Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Офіційні опоненти:

доктор фіз.-мат. наук, професор,Опанасюк Анатолій Сергійович
завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки Сумського державного університету

 

доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, Неймаш Володимир Борисович
завідувач лабораторії радіаційних технологій Інституту фізики НАН України

Матеріали дисертації ДемидоваП.В. розміщені на: http://isp.kiev.ua/index.php/uk/postgraduate/phd-thesis-defence-2021-ukr/1078-training-2021/phd-thesis-defence-2021/8915-24-11-2021

Захист дисертації відбудеться о 11.00 год 28 грудня 2021 року в кімн. 227 (корпус 5, проспект Науки, 41, м.Київ). Підключитися до онлайн трансляції захисту дисертації можливо через Zoom за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/89832123682?pwd=UU16VzQ1OTg4Z0tyRlhseGgwcFlWdz09Идентификатор конференции: 898 3212 3682
Код доступа: 281221