V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

ОГОЛОШЕННЯ

10 грудня 2021 року о 14:00 на засіданні Спеціалізованої Вченої ради ДФ 26.199.005  Інституту фізики напівпровідників

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (проспект Науки, 41) відбудеться публічний захист дисертації

Мазура Назара Володимировича

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

тема: «ЕФЕКТИ КАТІОННОГО ЗАМІЩЕННЯ У КОЛИВНИХ СПЕКТРАХ КОЛОЇДНИХ НАНОКРИСТАЛІВ ПОТРІЙНИХ ТА ЧЕТВЕРНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ» 

Науковий керівник:

доктор фізико-математичних наук, старший дослідник Джаган Володимир Миколайович

провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Голова ради

доктор фізико-математичних наук, професор Рудько Галина Юріївна
провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України;

Рецензенти:

доктор фізико-математичних наук,  старший науковий співробітник Стронський Олександр Володимирович
завідувач відділу фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

 

доктор фізико-математичних наук, старший дослідник Шпортько Костянтин Валентинович
старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук,  професор Дмитрук Ігор Миколайович
завідувач кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Гомоннай Олександр Васильович
завідувач відділу матеріалів функціональної електроніки Інституту електронної фізики НАН України

Матеріали дисертації Мазура Н.В. розміщені на:
ttp://isp.kiev.ua/index.php/uk/postgraduate/phd-thesis-defence-2021-ukr/1078-training-2021/phd-thesis-defence-2021/8917-24-112021

Онлайн трансляція захисту дисертації буде проходити в конференц-залі корпусу № 5 з можливістю поставити запитання здобувачу за наступним посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/81083253497?pwd=Ujh2TFQxRWQ1ZnpNektRRXh2eEVEZz09