V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

ОГОЛОШЕННЯ

10 грудня 2021 року об 11:00 на засіданні Спеціалізованої Вченої ради ДФ 26.199.004  Інституту фізики напівпровідників

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (проспект Науки, 41) відбудеться публічний захист дисертації

Федоренка Артема Вячеславовича

на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

тема: «ВДОСКОНАЛЕНИЙ ГЕРМАНІЄВИЙ p-i-n ФОТОПРИЙМАЧ НА ДОВЖИНУ ХВИЛІ 1,54 МКМ»

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Маслов Володимир Петрович

завідувач відділу фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Голова ради

доктор фіз.-мат. наук, Стронський Олександр Володимирович

старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України;

Рецензенти:

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук,  професор 
Сорокін Віктор Михайлович
завідувач відділу оптоелектронних світлогенеруючих приладів і систем Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

 

кандидат технічних наук Коломзаров Юрій Вікторович

старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук,  професор Воронов Сергій Олександрович

завідувач кафедри прикладної фізики Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 

доктор фіз.-мат. наук, професор Кадан Віктор Миколайович

старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України

Матеріали дисертації Федоренка А.В. розміщені на: http://isp.kiev.ua/index.php/uk/postgraduate/phd-thesis-defence-2021-ukr/1078-training-2021/phd-thesis-defence-2021/8915-24-11-2021

Онлайн трансляція захисту дисертації буде проходити в конференц-залі корпусу № 5 з можливістю поставити запитання здобувачу за наступним посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/85678573407?pwd=ZDdHVDNXbkgrT3lsMHNJczRRN3YxQT09