V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

О Г О Л О Ш Е Н Н Я !

Список претендентів на конкурс щодо заміщення наукових посад Інституту

на заміщення посади зав. від. № 14 (одна вакансія) – в.о. зав. від. Мамикін С.В.;
на заміщеня посади пров.н.с. відділу № 15 (одна вакансія) – в.о. пр.н.с. Руденко Т.О.;

завідувача лабораторії:

на заміщення посади зав. лаб. у складі відділу № 5 (одна вакансія) – в.о. зав. лаб. Снопок Б.А.;
на заміщення посади зав. лаб. у складі відділу № 6 (одна вакансія) – в.о. зав. лаб. Братусь В.Я.;
на заміщення посади зав. лаб. у складі відділу № 8 (одна вакансія) – в.о. зав. лаб. Цибрій З.Ф.;
на заміщення посади зав. лаб. у складі відділу № 10 (одна вакансія) – в.о. зав. лаб. Велещук В.П.
та с.н.с., к.т.н. Левицький С.М.;

старшого наукового співробітника:

на заміщення посади с.н.с. відділу № 5 (одна вакансія) – в.о. с.н.с. Корнага В.І.;
на заміщення посади с.н.с відділу № 2 (одна вакансія) – в.о. с.н.с. Гудименко О.Й.;
на заміщення посади с.н.с відділу № 6 (одна вакансія) – в.о. с.н.с. Головинський С.Л.;

наукового співробітника:

на заміщення посади н.с. відділу № 4 (одна вакансія) – в.о. н.с. Калашник Ю.Ю.;
на заміщення посади н.с. відділу № 11 (одна вакансія) в.о. н.с. Шаран М.М.;
на заміщення посади н.с. відділу № 8 (одна вакансія) в.о. н.с. Мележик Є.О.;

молодшого наукого співробітника:

на заміщення посади м.н.с. відділу № 9 (одна вакансія) – в.о. м.н.с. Слєпкін О.П.