V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Г. Тельбіз, П. Манорик, О. Стронський, П. Олексенко// II Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»: Тези доповідей.-Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, С.185-186 (2013)