V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

П.П. Москвин, В.Б. Крыжановский, Л.В. Рашковецкий, П.М. Литвин, Н.В. Вуйчик, А.В. Стронский// II Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»: Тези доповідей.-Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, С.185-186 (2013)