V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Е. А. Акимова, А. В. Стронский, А. П. Паюк, A. Ю. Мешалкин, Ю. Ю. Бояринов, A. М. Присакарь, С. В. Робу, П. Ф. Олексенко, О. С. Литвин // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника, вып. 49, С. 31 - 35 (2014)