V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Журнал нано- та електронної фізики. Том 9, 2017, Номер 5. С.05024-1 - 05024-6

Д.В. Корбутяк, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, О.Й. Гудименко, С.І. Будзуляк, В.М. Ермаков, О.П. Лоцько, В.С. Токарев, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, Р.Ю. Петрусь, Н.М. Букартик, С.В. Токарєв, Л.В.