Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Напрям ІІ. Фізики поверхні, оптоелектороніки і фотоніки

Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.Г. Литовченко

Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Сорокін

 Відділ оптоелектроніки

Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Сорокін
 
Керівник — д.ф.-м.н. проф. Д.В. Корбутяк
 

Відділ фізики оптоелектронних приладів

Керівник — д.ф.-м.н. проф. О.В. Стронський
Напрям ІІ. Фотовольтаїка та енергозбереження
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.Г. Литовченко
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Сорокін
 
Керівник — д.ф.-м.н. проф. Д.В. Корбутяк
 
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.Г. Литовченко
 
Керівник — чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Сорокін
 
Керівник — д.ф.-м.н. проф. О.В. Стронський
 
Керівник — Б.А. Снопок
Direction II. Photovoltaics and Energy Efficiency
Head Corresponding Member of NAS of Ukraine, Prof. V.G. Litovchenko
Head Corresponding Member of NAS of Ukraine V.M. Sorokin
 
Head Prof. D.V. Korbutyak, Doctor of Science
 
Head Corresponding Member of NAS of Ukraine, Prof. V.G. Litovchenko
 
Head Corresponding Member of NAS of Ukraine, Prof. V.M. Sorokіn
 
Head O.V. Stronsky, Doctor of Science
 
Head B.A. Snopok, PhD